X

OM GSI

Grimstad Studentidrettslag (GSI) er et idrettslag drevet av og for studenter med tilknytning til Campus Grimstad. GSI har som hovedmål å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av prestasjonsnivå. Derfor er det viktig for GSI å være åpen for innspill fra studentene når det gjelder alt fra treningstider til treningstilbud. Hvert år i oktober avholder GSI årsmøte hvor alle betalende medlemmer i GSI har stemmerett og dermed kan være med å bestemme hvordan idrettslaget skal drives i året framover.

For å være medlem i GSI må man ha betalt medlemskontingenten, som for inneværende år er på 300 kr. Giro for innbetaling av kontingent blir delt ut på treningene i de forskjellige idrettene eller finnes på nettsiden vår. Når man har blitt medlem i GSI kan man delta på alle idrettene som GSI har treningstilbud innen. Idrettene har treningstider i Grimstadhallen, Speilsalen, Levermyr kunstgress, Levermyr svømmehall, Holvika hall og kunstgress.

GSIs visjon: Å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av prestasjonsnivå.
NIFs visjon: Å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrett for alle.
Verdigrunnlaget til GSI viderefører NIFs verdigrunnlag: – Fellesskap – Glede – Helse – Ærlighet –

GSI is a student organization at UiA Campus Grimstad that is solely formed by our students, for students enrolled. We distinctively seek to accomplish the goal of being able to offer a variety of sports and activities for all of our students, regardless of their level of performance. Hence it is important for GSI to open up to new ideas and different inputs from our students regarding everything from practicing-hours to sports facilities. We have an annual meeting every October, where all the paying members of GSI have a say about how to run the organization in the years to come.

To be eligible as a member of GSI there is a mandatory fee of 300NOK. Payment information will be available on this site closer to the semester start. After paying the fee you are eligible to attend every sport GSI has to offer, regardless of the location in Grimstad.

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor for å kontakte oss.

GSI

Navn: Grimstad Studentidrettslag