X

Nyheter

Vi ønsker å invitere alle medlemmer til ekstraordinært årsmøte for Grimstad studentidrettslag.
GSI-styret har valgt å holde et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt GSI-styre for 2015/2016 og for å godkjenne nye vedtekter. Se arrangement på facebook.

SAKSLISTE:

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
- Godkjenne nye vedtekter (se vedlegg)
- Ny idrett, GSI Sykling
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta valg av nytt styre

Vedlegg: Vedtekter for GSI

Styrevalg: I år har styret vedtatt at nytt styrevalg skal foretas på det ekstraordinære årsmøtet. Dette gir muligheter for bedre opplæring av det nye styret og en bedre start høsten 2015. Alle medlemmer kan bli med i styret. Hvis du ønsker å bli med i styret vil du på årsmøtet få muligheten til og kort presentere deg selv å si kort hvorfor du passer til vervet. Deretter vil alle oppmøtte medlemmer stemme. Stemmingen er anonym.

Hvorfor bli med i GSI-styret?
- Du får mulighet til å være med å utvikle en voksende studentaktivitet med stort potensiale, mulighet for nettverksbygging, og du vil få nyttige erfaringer innenfor flere områder. Et verv i GSI tar seg godt ut på CV’en! Og sist men ikke minst, du får muligheten til å påvirke eget studentmiljø!

Styreverv:
- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Sportslig leder
- Sponsoransvarlig
- Web- og media ansvarlig
- Arrangement ansvarlig
- Promotering og rekrutteringsansvarlig

VERVBESKRIVELSER: Vervbeskrivelser

OM GSI

Grimstad Studentidrettslag (GSI) er et idrettslag drevet av og for studenter med tilknytning til Campus Grimstad. GSI har som hovedmål å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av prestasjonsnivå. Derfor er det viktig for GSI å være åpen for innspill fra studentene når det gjelder alt fra treningstider til treningstilbud. Hvert år i oktober avholder GSI årsmøte hvor alle betalende medlemmer i GSI har stemmerett og dermed kan være med å bestemme hvordan idrettslaget skal drives i året framover.

For å være medlem i GSI må man ha betalt medlemskontingenten, som for inneværende år er på 300 kr. Giro for innbetaling av kontingent blir delt ut på treningene i de forskjellige idrettene eller finnes på nettsiden vår. Når man har blitt medlem i GSI kan man delta på alle idrettene som GSI har treningstilbud innen. Idrettene har treningstider i Grimstadhallen, Speilsalen, Levermyr kunstgress, Levermyr svømmehall, Holvika hall og kunstgress.

Idretter

Vi i GSI kan tilby flere idretter. Nedover siden vil dere finne info om hver enkelt. Det er og mulig å starte opp en helt ny idrett. Er du en aktiv person eller kjenner til en som er engasjert så hjelper vi i GSI gjerne til med oppstart og drift.

Fotball

Treningstider:

 

Elite:

Mandag: 21.00 - 22.30 på Levermyr

Onsdag: 21:00 - 22:30 på Levermyr

 

Felles:

Tirsdag: 21.30 - 23:00 i Grimstadhallen

Torsdag: 21:00 - 22:00 på Holvika

Fredag: 20:00-21:30 i Grimstadhallen

 

Kvinner:

Mandag: 21.00 - 22.30 på Levermyr

Onsdag: 18.30 - 20.00 i Grimstadhallen

 


Facebookgruppe:http://www.facebook.com/groups/121985681214181/

Idrettsleder/trener herrer - Ole Johannessen - 41855530 - olelur@gmail.com
Nestleder - Elvyn Singarajah - 47956549 - elvynsingarajah@gmail.com
Økonomi – Malene Danielsen - 95915836 - malenedanielsen93@gmail.com 
Ansvarlig Felles – Simen Strømmen - 90691754 - simenstrommen@hotmail.com 
Ansvarlig Felles - Kjell Andre Bakken - 40040298 - kjell.andre@kbakken.com 
Arrangør – Olav Nilsen Lohne - 41846449 - olav_922@hotmail.com 
Ansvarlig Damer – Malene Olsen - 99255487 - malene_olsen93@hotmail.com 
Styremedlem – Camilla Rye - 97713990

Lacrosse

Idretten Lacrosse er en amerikans idrett og en av Norges mest voksende studentidretter. GSI Grizzlies hører til campus Grimstad og har både herre og damelag, som begge er med på flere turneringer og studentmesterskap gjennom skoleåret. Om man ønsker å ta del i en spennende idrett og bli kjent med mange medstudenter ved universitetet, kan dette være noe for deg. Noe av bakgrunnen til at Lacrosse har blitt en av de mest populære studentidrettene i Norge, ligger nok i spenningen og råheten i selve spillet. Herrenes spill kan sees som en blanding mellom amerikansk fotball og hockey, hvor elementer som taklinger, fysisk nærkontakt, hurtighet og tekniske ferdigheter kreves. Damenes spill har mye mindre grad av fysisk nærkontakt og setter dermed større krav til teknikk og presisjon. Lacrosse i Norge er nytt, spennende og alle kan delta uavhengig av forkunnskaper!

 

Treningstider:
Herrer

 • Mandag: 19.30 – 21:30 (Grimstadhallen)
 • Tirsdag: 21:00 – 22:30 (Levermyr)
 • Torsdag: 21:00 – 22:30 (Levermyr)
 • Fredag: 17:00 - 18:30 (Grimstadhallen)
 • Søndag: 15:00 - 16:30 (Grimstadhallen)

 

Damer

 • Mandag: 17:30 - 19:30 (Grimstadhallen)
 • Fredag: 15:30 - 17:00 (Grimstadhallen)
 • Søndag: 15:00 - 16:30 (Grimstadhallen)

 

 

Styret

Leder :              Fredrik Bjønnes - 45213777

Nestleder :        Tale Solfjeld

Søknad :           Lisa Haukås

Reise :               Tonje Schjeldrup

​Økonomi :          Ine Lee og Sivert Rasmussen

Utstyr :               Stine Malmedal og Anders Fundingsrud

Promo / Arr. :     Martin Mejlænder-Larsen

 

E-post: grizzlies.leder@gmail.com | grizzlies.lacrosse@gmail.com

Trener
Sondre Glimsdal (tel: 950 34 709)

For mer info gå til GSI Lacrosse sin hjemmeside

Innebandy

Innebandy er et flott og morsomt spill som foregår på en bane a 20x40m med 2 mål, 2 målmenn, 5 utespillere på hvert lag og omgangstid på normalt 3x20 min. Til selve spillet benyttes det køller av plast eller karbon og plastballer. Mye av spillet baserer seg på god teknikk, hurtighet, samspill og presisjon.

Vi i GSI Innebandy ønsker nye spillere på alle nivåer velkomne og kan tilby meget gode treningsforhold både for damer og herrer.

Foruten det sportslige, legger vi i GSI Innebandy stor vekt på det sosiale, og vi arrangerer også sosiale arrangementer som er med på å skape et godt samhold i gruppa vår.

Har du lyst til å prøve? Bare møt opp på neste trening, eller ta kontakt om du er interessert.

Velkommen på trening!

GSI innebandy har treninger i Grimstadhallen på disse tidene:

 • Mandag: 16.00 - 17.30
 • Tirsdag: 15.00 - 17.00
 • Onsdag: 17.00 - 18.30

Facebook: https://www.facebook.com/groups/116088601739444/

Leder for GSI Innebandy: Siv Bølviken mob: 41579233.
e-mail: siv-bo@hotmail.com

Jiu-jitsu

Vi driver med "Tradisjonell japansk kampkunst". www.ijji.org er vår hjemmeside som er felles for alle klubbene våre innenfor stilarten.

Treningstider:

Mandag 20:30 - 22:00
Onsdag 20:00 - 22:00

Treningene forgår i Grimstadhallen i 2.etg (Speilsalen som er nærmest trappen).

Har du spørsmål kan du kontakte leder Silje Fjørtoft på tlf: 99443767

Sykling

Leder: Thore Kristian Svennevig- thorekr@hotmail.com - 45203974

Facebook: GSI Sykling

Squash

Treningene foregår i Grimstad Squash hall som er i samme bygg som Grimstadhallen.

Treningstider:

 • Tirsdag, 18:00-20:00
 • Søndag, 16:30-18:30

Facebooksidehttps://www.facebook.com/groups/gsisquash/?fref=ts

Har du spørsmål kan du kontakte: Runar Haaskjold (leder),  48234367 - run_ar_92@hotmail.com

Mats Strande, 41682369, mats.str@hotmail.com

Undervannsrugby

Undervannsrugby er en morsom og  utfordrende sport litt utenom det vanlige. Her gjelder det å få ballen ned i kurven på motstanderens side, og de skal hindre deg.

Utstyr som maske og svømmeføtter får du låne, så bare møt opp og prøv det ut!

Vi trener en times tid på mandager og avslutter med badstue.

Undervanns Rugby: (Foregår i svømmehallen på Levermyr ungdomsskole)

 • Mandag: 21:30 - 23:00

Facebook: https://www.facebook.com/groups/undervannsrubgy/

Leder: Anders Liland - andil130@gmail.com - 91863788

Håndball

Håndballen er en gruppe på over 30 gutter og jenter som spiller håndball 4-5 ganger i uken. Er du en erfaren spiller eller har du aldri prøvd det før? Du er hjertelig velkommen uansett! Har du lyst til å være med, er det bare å dukke opp på en av treningene våre eller ta kontakt med en av lederne.
Treningstider:
- Mandag 21.30 - 23.00
- Onsdag 15.00 - 17.00
- Søndag 16.30 - 18.00
Alle treningene foregår i Grimstadhallen.
Styret:
Leder: Ailinn Wisth Nyhus - handballgsi@hotmail.com - 41528542
Sportslig leder/ trener: Henrik Fauske - henrikfauske@me.com - 91851294
Økonomi og utstyr: Madeleine Jensen - madeleine.s.jensen@gmail.com - 46464636
Arrangement: Elise Petterteig - elisepetterteig@gmail.com - 46963289
 Facebookside:

Volleyball

GSI volleyball er en idrett hvor alle er velkomne. Vi har et lag i 1. divisjon, der vi har 2 faste lag som stiller i år. Dette vil senere bli endret og nye " tryouts" vil bli holdt. Nivået er godt blandet! Treningene består av oppvarming, teknikktrening og spilling på slutten. Vi har også en facebook side hvor all informasjon om treninger og diverse blir lagt ut. For mer informasjon ta kontakt med en av oss lederne!

Mvh lederne for GSI volleyball 2014/15

Treningstider:

Torsdag: 21:30 - 23:00 (Grimstadhallen)

Fredag:  18:30 - 20:00 (Grimstadhallen)

Ledere:

Leder: Elisabeth Økland - elisabeth_okl@hotmail.com - 95169977

 Facebookside:

https://www.facebook.com/groups/208276039234863/

Treningstider

Volleyball (Grimstadhallen):

 • Torsdag: 21:30 - 23:00
 • Fredag: 18:30 - 20:00

Innebandy (Grimstadhallen):

 • Mandag: 16.00 - 17.30
 • Tirsdag: 15:00 - 17:00
 • Onsdag: 17:00 - 18:30

Lacrosse, herrer:

 • Mandag: 19.30 - 21.30 (Grimstadhallen)
 • Tirsdag: 21:00 – 22:30 (Levermyr)
 • Torsdag: 21:00 – 22:30 (Levermyr)
 • Fredag: 17:00 - 18:30 (Grimstadhallen)
 • Søndag: 15:00 - 16:30 (Grimstadhallen)

Lacrosse, kvinner:

 • Mandag: 17.30 – 19.30 (Grimstadhallen)
 • Fredag: 15:30 - 17:00 (Grimtadhallen)
 • Søndag: 15:00 - 16:30 (Grimstadhallen)

Jiu-jitsu (Grimstadhallen i speilsalen):

 • Mandag: 20:30 - 22:00
 • Onsdag: 20:00 - 22:00

Svømming:

 • Fredag: 14.30 - 15.30

Squash:

 • Tirsdag: 18.00 - 20.00
 • Søndag: 16:30 - 18.30

Håndball:

 • Mandag: 21.30 - 23.00
 • Onsdag: 15.00 - 17:00
 • Torsdag: 21.30 - 22.30 (Dette er for nybegynnere i Holvikahallen)
 • Søndag: 16.30 - 18.00

Fotball:

 • Tirsdag: 21.30 - 23.00
 • Onsdag: 18.30 - 20.00
 • Fredag: 16.00 - 17.30 (Holvika)
 • Fredag: 20.00 -->

 

Det er selvfølgelig lov å komme innom og prøve, før du betaler kontingenten.

Treningshaller og baner

 

Grimstadhallen:
GSI benytter Grimstadhallen til idrettene: Volleyball, Fotball, Innebandy, håndball, Badminton & JuJutsu. Grimstadhallen ligger bak Dahlske videregående skole, trykk her for kart.

Grimstad Svømmehall:
Svømmehallen er samlokalisert med Grimstad ungdomsskole, trykk her for kart.

Levermyr:
Kunstgressbanen som ligger ved svømmehallen blir tatt i bruk av Lacrosse og fotball når det går ann å spille utendørs, ellers holder de til i Grimstadhallen på vinterstid.

Holvika:
Kunstgressbane som blir brukt av både Lacrosse og Fotball. Ligger bak Holvika ungdomsskole. Veien til holvika ungdomsskole finner du her

Holvikahallen:

Ligger rett ved Holvika ungdomskole.

 

 

 

Slik blir du medlem i GSI

For å være medlem i GSI må du betale kontingent. Når du har betalt kontingenten kan du delta på så mange aktiviteter du vil.

Du kan kun betale via bank. Det er viktig at du skriver hele navnet ditt, og hvilken sport du prioriterer høyest.

Nedenfor kan du laste ned giro (PDF)

GSI GIRO 2015-2016

NB: Det er ikke inkludert forsikring i medlemskontingenten. All trening foregår på eget ansvar.

Styret

Styret:
Leder: Ingrid Oliversen , leder@gsisport.com , 915 82 408
Nestleder: Kristine Vassøy Svaboe 
Sportslig leder: Oscar Fossen Valldal
Sponsor 1: Trung Minh Trinh
Sponsor 2: Madeleine Jensen
Økonomi: Rayan S. Saeed
Arrangement: Cecilie Gjerde Vågenes
Promotering: Finn Christoffer Baksvaer
Web/medie: Aasmund Søraa


 
 

Sponsorer

Print

Sport1_logo

jbu_uten_farming

 

 

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor for å kontakte oss.

GSI

Navn: Grimstad Studentidrettslag