X

Nyheter

Siden oppdateres før neste sesong, så sjekk idretten du er interessert i under for å finne ut om siden deres har ny og relevant info!

OM GSI

Grimstad Studentidrettslag (GSI) er et idrettslag drevet av og for studenter med tilknytning til Campus Grimstad. GSI har som hovedmål å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av prestasjonsnivå. Derfor er det viktig for GSI å være åpen for innspill fra studentene når det gjelder alt fra treningstider til treningstilbud. Hvert år i oktober avholder GSI årsmøte hvor alle betalende medlemmer i GSI har stemmerett og dermed kan være med å bestemme hvordan idrettslaget skal drives i året framover.

For å være medlem i GSI må man ha betalt medlemskontingenten, som for inneværende år er på 300 kr. Giro for innbetaling av kontingent blir delt ut på treningene i de forskjellige idrettene eller finnes på nettsiden vår. Når man har blitt medlem i GSI kan man delta på alle idrettene som GSI har treningstilbud innen. Idrettene har treningstider i Grimstadhallen, Speilsalen, Levermyr kunstgress, Levermyr svømmehall, Holvika hall og kunstgress.

GSIs visjon: Å tilrettelegge for et godt og variert idrettstilbud til studentene uavhengig av presentasjonsnivå.
NIFs visjon: Å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrett for alle.
Verdigrunnlaget til GSI viderefører NIFs verdigrunnlag: - Fellesskap - Glede - Helse - Ærlighet -

 

 

GSI is a student organization at UiA Campus Grimstad that is solely formed by our students, for students enrolled. We distinctively seek to accomplish the goal of being able to offer a variety of sports and activities for all of our students, regardless of their level of performance. Hence it is important for GSI to open up to new ideas and different inputs from our students regarding everything from practicing-hours to sports facilities. We have an annual meeting every October, where all the paying members of GSI have a say about how to run the organization in the years to come.

To be eligible as a member of GSI there is a mandatory fee of 300NOK. Payment information will be available on this site closer to the semester start. After paying the fee you are eligible to attend every sport GSI has to offer, regardless of the location in Grimstad.

 

Idretter

Vi i GSI kan tilby flere idretter. Nedover siden vil dere finne info om hver enkelt. Det er og mulig å starte opp en helt ny idrett. Er du en aktiv person eller kjenner til en som er engasjert så hjelper vi i GSI gjerne til med oppstart og drift.

We offer a variety of sports. You can read information about each and every one further down on this page. It is also possible to start up a new activity if you are an engaged student who wish to do so. Us in GSI are pleased to help with starting and maintaining it.

Fotball

GSI Jags er studentenes eget fotballag ved Universitetet i Agder campus Grimstad. Med rundt 100 betalende medlemmer forrige år er vi det største idrettslaget ved campus. Vi stiller sterkt med 3 lag (7er-lag) i Umbroligaen, bedriftsligaen på Sørlandet, hvorav det er 2 herrelag og et damelag. Serien varer fra oktober til april med kamper i Sørlandshallen. I sommerhalvåret stiller vi med et herrelag og et damelag i den samme ligaen, men ute på Justvikbanen like nord for Kristiansand.
Hos GSI Fotball er alle velkomne! Vi stiller med lag i flere divisjoner, slik at alle kan delta uansett ferdighetsnivå. Vi har dessuten fått et helt nytt kunstgressdekket på Levermyr, så treningsfasilitetene er i topp stand.
I løpet av semesteret arrangerer vi også bli kjent-fest, nyttårsbord og andre sosiale sammenkomster. På den måten blir alle kjent, selv på tvers av ferdighetsnivå.
Bli med i vår fotballgruppe på Facebook dersom du er interessert i å vite mer om fotballen her ved UIA: https://www.facebook.com/groups/116818465636477/
Vi håper å møte deg på banen!

GSI Jags is the very own soccer team for our enrolled students at UiA, Campus Grimstad. With just about 100 paying members we are the largest sport at campus. We offer a variety of teams in different divisions, therefore everyone is welcome, no matter their level of performance. We also have a brand-new field, so it is safe to say our facilities are top notch.

Through the semester we arrange several parties and gatherings to ensure people get to know each other well, both on and off the field. If you are interested in attending soccer or just want more information you are more than welcome to join our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/116818465636477/

 

Treningssted:
Sparebanken sør arena/Levermyr kunstgressbane

Treningstid / Practice hours:
Tirsdag / Tuesdays 21:00 - 22:30
Torsdag / Thursdays 21:30 - 23:00
Fredag / Fridays 18:00 - 20:00

Styret:

Leder: Morten, 475 00 096 mortenflotresolheim@gmail.com

Sponsor: Ruben, 478 71 363 rubenpeders1@gmail.comLinn PR/arrangement 948 66 387 linn@dabb.no

Trener: Anders, 452 94 550 andersro93@ros-nett.com

Nestleder: André, 412 76 999 melsom98@gmail.com

Økonomi: Vilde, 954 02 911 Vilde.l.andresen@hotmail.com

Trener: Kristine, 482 45 456 kristinesmolstad@gmail.com

Trener: Magnus, 901 38 238 ersdal.magnus@gmail.com

Trener: Stine, 941 87 862 stineg92@gmail.com

 

Facebookside / Facebook page: 

https://facebook.com/groups/733380196830899

Lacrosse

Idretten Lacrosse er en amerikans idrett og en av Norges mest voksende studentidretter. GSI Grizzlies hører til campus Grimstad og har både herre og damelag, som begge er med på flere turneringer og studentmesterskap gjennom skoleåret. Om man ønsker å ta del i en spennende idrett og bli kjent med mange medstudenter ved universitetet, kan dette være noe for deg. Noe av bakgrunnen til at Lacrosse har blitt en av de mest populære studentidrettene i Norge, ligger nok i spenningen og råheten i selve spillet. Herrenes spill kan sees som en blanding mellom amerikansk fotball og hockey, hvor elementer som taklinger, fysisk nærkontakt, hurtighet og tekniske ferdigheter kreves. Damenes spill har mye mindre grad av fysisk nærkontakt og setter dermed større krav til teknikk og presisjon. Lacrosse i Norge er nytt, spennende og alle kan delta uavhengig av forkunnskaper!

Lacrosse is an American sport, yet one of the fastest growing student activities in Norway. GSI Grizzlies belongs to campus Grimstad, and we have both a woman- and men’s team, who both attend tournaments and championships through the school year. If you wish to attend an exciting sport while also getting to know other students at UiA, this might just be something for you. Men playing lacrosse can be seen as a combination of American football and hockey, where elements such as tackling, physical contact, pace and technical skills are a central part. Whereas ladies have less physical contact and a bigger demand for technical skills and performance. Everyone are welcome to attend, no matter your level of performance!

Treningstider / Practice hours:

Mandag / Mondays 18:30 - 22:30

Onsdag / Wednesdays 19:00 - 21:00

Fredag / Fridays 17:30 – 1930

at Grimstadhallen or Levermyr field.

Kontakpersoner / Inquiries:

Leder: Valdemar Andersen, +47 986 93 601, grizzlies.leder@gmail.com

Nestleder: Tine Kierulf, +47 413 39 610, grizzlies.leder@gmail.com

Facebookpage:

https://www.facebook.com/gsilacrosse/

Innebandy

Innebandy er et flott og morsomt spill som foregår på en bane a 20x40m med 2 mål, 2 målmenn, 5 utespillere på hvert lag og omgangstid på normalt 3x20 min. Til selve spillet benyttes det køller av plast eller karbon og plastballer. Mye av spillet baserer seg på god teknikk, hurtighet, samspill og presisjon.

Vi i GSI Innebandy ønsker nye spillere på alle nivåer velkomne og kan tilby meget gode treningsforhold både for damer og herrer.

Foruten det sportslige, legger vi i GSI Innebandy stor vekt på det sosiale, og vi arrangerer også sosiale arrangementer som er med på å skape et godt samhold i gruppa vår.

Har du lyst til å prøve? Bare møt opp på neste trening, eller ta kontakt om du er interessert.

 

Floorball is a fun activity on a court measuring 20x40 meters, consisting of five players and a goalkeeper in each team. In the game sticks consisting of plastic or carbon are used, alongside with plastic balls. The game demands good technique, speed, cooperation and accuracy. We welcome all new players, no matter the level of skills, and we offer a variety of good practice and playing conditions for both ladies and men. In GSI floorball we highly consider both the on-court relations, and the ones off-court. Therefore, to ensure our players wellbeing and relations, we invite to several social happenings through the season.

 

Velkommen på trening!

Treningssted:

Sparebanken sør arena

Treningstid / Practicing hours::

Mandag / Mondays 21:30-23:00

Onsdag / Wednesdays 19:00-21:00

Fredag / Fridays 16:00-18:00

 

Kontaktpersoner / Inquiries:

Leder: Espen Løken, +47 970 46 505, espenmloken@gmail.com

Nestleder: Jonas Fjæstad, +47 911 16 560, jonasfjaestad@gmail.com

Facebook page:

https://www.facebook.com/groups/1922509121123778/

Jiu-jitsu

Jujutsu er en tradisjonell japansk kampkunst hvor man benytter blant annet slag, leddlåser, kvelninger og kast for å passivisere en angriper.
Kampkunsten er egnet for både menn og kvinner - teknikkene krever ikke stor styrke eller hurtighet, men baserer seg på bruk av riktig teknikk og forståelse for hvordan kroppen fungerer og dens svake punkter.

Jujutsu is atraditional Japanese martial art form that uses strikes, joint locks, throws and strangulations to passivate an attacker. The training we provide is structured to suit bouth men and women.

Treningstider / Practice hours: 

Mandag / Monday 21:00 - 22:30 (graderte)
Onsdag / Wednesday 20:00 - 22:00 (alle)

Kontaktpersoner / Inquiries:
Instruktør:
Hermund Alne sensei

Kontaktperson:
Jørgen Simonsen
Tlf.: 97 62 63 60
E-post: j.r.simonsen@gmail.com

Webpage: www.ijji.no
Facebook page: www.facebook.com/GSIjujutsu

Squash

Treningene foregår i Grimstad Squash hall som er i samme bygg som Grimstadhallen.

Our practices are in Grimstadhallen facilities.

Treningstider / Practice hours:

  • Tirsdag / Tuesdays, 18:00-20:00
  • Torsdag / Thursdays 17:30 - 19:00
  • Søndag / Sundays, 16:30-18:30

Facebookside/Facebook page: https://www.facebook.com/groups/773447686129024/

Kontaktpersoner / Inquiries: 

Leader: Franziska Vogler, +47 923 46 770, vogler.franziska@googlemail.com

Manager: Hanne Huseby, +47 468 95 767, hanne.h.huseby@gmail.com

Håndball

Håndballen er en gruppe på over 30 gutter og jenter som spiller håndball 4-5 ganger i uken. Er du en erfaren spiller eller har du aldri prøvd det før? Du er hjertelig velkommen uansett! Har du lyst til å være med, er det bare å dukke opp på en av treningene våre eller ta kontakt med en av lederne.
Treningssted:
Grimstadhallen
Treningstid / Practice hours:
Felles / Joint training
Mandag / Mondays  17:00 - 18:30
Gutter / Boys
Onsdag / Wednesdays 16:30 - 17:45
Søndag/ Sundays 16:00-17:30
Jenter / Girls
Onsdag / Wednesdays 17:45-19:00
Søndag/ Sundays 14:00 - 15:30

at the facilities in Grimstadhallen

Our handball group consists of more than 30 boys and girls who play four to five times a week. Are you a skilled player, or perhaps you have never tried it before? No matter the situation you are more than welcome to join us!

Kontaktpersoner / Inquries

Leader: Madeleine S. Bølviken, +47 464 64 636, madeleine.s.jensen@gmail.com

Manager: Henrik Brådland, +47 482 35 984, henrikbraadland@hotmail.com

Facebookside / Facebookpage:
https://www.facebook.com/gsihandball/?ref=contet_filter

Volleyball

I GSI Volleyball er alle velkomne! Sesongen 18/19 starter i full fart i sør amfi arena med treninger allerede andre uka i semesteret (mandag 20. August klokken 19:30), hvor vi håper at nettopp du har lyst til å prøve deg! Det vil bli teknikktrening som er lett å gjennomføre uansett ferdighetsnivå, så ikke nøl hvis du er i tvil på nivået. Og selvsagt blir det mye spilling ! I tillegg i år satser vi på ett lag i 2. divisjon menn, og damelag i 3. divisjon, som det vil være tryout for i uke 34. Denne er for alle så kast deg på!

Flere nyheter i år enn den nye hallen er det utvidede volleyballstyret vårt, med mål om å danne en sunn idrettskultur gjennom GSI Volleyball med turneringer og sosiale eventer gjennom året ?

Følg oss på Facebook, hvor all informasjon om treninger og annen nyttig info blir lagt ut.

NB! Dato for tryout er onsdag 22. August.

For mer informasjon ta kontakt med en av oss lederne!

Mvh lederne for GSI volleyball 2018/19

In GSI volleyball everyone are more than welcome! We start practicing as soon as the first week of the semester, and we sincerely hope you are eager to join us! We work on our technique, which will be doable no matter what set of skills you bring to the court, so do not hesitate to attend. We also play several games, with both a woman and a men’s team in a division. There will be tryouts for those who seek to join either one of the teams.

We focus just as much on the social part of attending a college sport activity; we have several gatherings, parties and so on through the year to ensure a connection between our players both on-court and off-court. There are also several tournaments through the semester.

Treningssted:

Sparebanken sør arena

Treningstid / Practice hours:

Mandag / Mondays 20:00 - 21:30

Onsdag / Wednesday 21:00 - 23:00

Torsdag / Thursdays 20:00 - 21:30

in Sør amfi Arena, Grimstad

Kontaktpersoner / Inquiries:

Leder: Cornelia Bjørnstad, +47 944 36 964, gsikangaroos@gmail.com

Nestleder: Harald Johnsen

Facebookside / Facebook page:

https://www.facebook.com/groups/GSIVOLLEYBALL/

Treningshaller og baner

Grimstadhallen:
GSI benytter Grimstadhallen til idrettene: Håndball, Badminton og Lacrosse. Grimstadhallen ligger bak Dahlske videregående skole, trykk her for kart.

Grimstad Svømmehall:
Svømmehallen er samlokalisert med Grimstad ungdomsskole, trykk her for kart.

Sør Amfi Grimstad:

Grimstads nyeste og flotte hall blir brukt til Innebandy, Volleyball, Jujutsu og fotball, trykk her for kart.

Levermyr:
Kunstgressbanen som ligger ved svømmehallen blir tatt i bruk av Lacrosse og fotball når det går an å spille utendørs, ellers holder de til i Sør Amfi Grimstad på vinterstid.

Holvika:
Kunstgressbane som blir brukt av både Lacrosse og Fotball. Ligger bak Holvika ungdomsskole. Veien til holvika ungdomsskole finner du her

Holvikahallen:

Ligger rett ved Holvika ungdomskole.

 

 

 

Styret

Styret:
Leder: Andreas Turnes, leder@gsisport.com
Nestleder: Jonas Fjæstad
Sportslig leder: Une Hofsli Rødven
Sponsoransvarlig: Espen Løken
Økonomiansvarlig: Thomas Lindekleiv
Arrangementsansvarlig: Torleiv Grønningen Aa
IT og PR: Cornelia Bjørnstad

Sponsorer

Print

Sport1_logo

jbu_uten_farming

odden

 

 

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor for å kontakte oss.

GSI

Navn: Grimstad Studentidrettslag