X

Jiu-jitsu

Jujutsu er en tradisjonell japansk kampkunst hvor man benytter blant annet slag, leddlåser, kvelninger og kast for å passivisere en angriper.
Kampkunsten er egnet for både menn og kvinner – teknikkene krever ikke stor styrke eller hurtighet, men baserer seg på bruk av riktig teknikk og forståelse for hvordan kroppen fungerer og dens svake punkter.

Jujutsu is atraditional Japanese martial art form that uses strikes, joint locks, throws and strangulations to passivate an attacker. The training we provide is structured to suit bouth men and women.

Treningstider / Practice hours: 

Mandag / Monday 21:00 – 22:30 (graderte)
Onsdag / Wednesday 20:00 – 22:00 (alle)

Kontaktpersoner / Inquiries:
Instruktør: Hermund Alne sensei

Leder: Mohamed Abdi

Kontaktperson:
Epost: mohamed2g@Outlook.com

TLF: 97362190

Webpage: www.ijji.no
Facebook page: www.facebook.com/GSIjujutsu

Kontakt oss

Bruk skjemaet nedenfor for å kontakte oss.

GSI

Navn: Grimstad Studentidrettslag